Ekaterina Machekhina from Kineshma a Russian scammer? ScamCheck dating scammer.

Is Ekaterina Machekhina the Russian scammer?
She appeared in our database from 2013-08-02 , financial damage US $ 250

Rating:rating Voted:0

Preview all photos of this scammer, which we have. After clicking on the photo, you will be redirected to Google Images for check Russian scammers photos in the other places. Maybe the photo was stolen in social networks.
russian dating scammer Ekaterina Machekhina`s photo russian dating scammer Ekaterina Machekhina`s photo russian dating scammer Ekaterina Machekhina`s photo russian dating scammer Ekaterina Machekhina`s photo
Is she the russian scammer? All known names (aliases) of this scammer, which we have!
Ekaterina Machekhina
Is she the russian scammer? We known where she lives!
Kineshma
Is she the russian scammer? All known e'mail of this scammer, which we have!
mslissaray@gmail.com
cherechristiana5@gmail.com, kotekarin@gmail.com
Where you can to Spot and Meet Russian Dating Scammer (site(s), appplication(s))

Is she the russian scammer? For receive your money, she used this Bank Account
No info
Is she the russian scammer? All known phone numbers (usernames on Skype, WhatsApp etc) of this scammer, which we have!

Is She the russian scammer? All known additional details of this scammer, which we have. If we have a text of scammer's letter(s), it'll be remark in this color.

This is smart one, and fresh scamm. This is scammers from Mari El in Russia or Lubansk (Ukraine).

Witam Micha?‚! Przykro mi, ??e nie odpowiedzia?‚ od razu, by?‚y problemy z komputerem. Teraz mog?™ korzysta?‡ z komputera w pracy. M??j domowy komputer jest uszkodzony tygodnie temu. Obiecuj?™, ??e b?™d?™ pisa?‡ codziennie. Jest mo??liwe, ??e kilka razy dziennie. Przede wszystkim, dzi?™kuj?™ za to, co napisa?‚ do mnie list w odpowiedzi. Mo??na napisa?‡ w j?™zyku angielskim. Mog?™ m??wi?‡ po rosyjsku i angielsku. I nauczy?‚ si?™ angielskiego w szkole i na studiach. List, kt??ry wys?‚a?‚em do Ciebie na "Sympatii", napisany z pomoc?… t?‚umacza. Studiowa?‚em na Wydziale J?™zyk??w Obcych w Instytucie miasta. Je?›li mo??esz, mo??esz napisa?‡ w j?™zyku angielskim. Micha?‚ mam nadziej?™ kontynuowa?‡ nasz?… korespondencj?™, by pozna?‡ siebie lepiej. Je?›li wszystko p??jdzie dobrze, mo??emy zorganizowa?‡ spotkanie w przysz?‚o?›ci. By?‚oby wspaniale, aby spotka?‡ si?™ w kawiarni. Dyskusja nad fili??ank?… kawy. By?‡ mo??e, je?›li planuje si?™ spotka?‡ w przysz?‚o?›ci. Ale teraz jestem w Rosji! = ( "Sympatia" strona dla Polak??w. Wi?™c napisa?‚em na stronie, ja mieszkam w Polsce! Otrzyma?‚em e-mail. Administracja "Sympatia", napisa?‚ do mnie list. Zaproponowali kilka profili m?™??czyzn. Ja was wybra?‚em i napisa?‚ list! W Rosji jest du??o ludzi. Ale oni skupi?‡ si?™ na otwartej komunikacji. Rosyjskich m?™??czyzn zepsute do kobiecej uwagi. Do tej pory nie spotka?‚em odpowiedniego partnera. Pr??bowa?‚em dwa razy, ale zwi?…zek zako?„czy?‚ si?™! 30 lat, moja babcia ??y?‚em w Polsce, w mie?›cie Leszno. Moja babcia by?‚a ??on?… niemieckiego ??o?‚nierza, kt??ry ??y?‚em w Polsce. Poznali si?™ w mie?›cie Soczi w 1980 roku. Moja babcia odpoczywa w sanatorium. Dziadek (Attila) przyby?‚ do Soczi w podr????y s?‚u??bowej. Nast?™pnie odby?‚o si?™ spotkanie mi?™dzy nimi. Rok p????niej (1981), moja babcia posz?‚a do ??ycia w Polsce. Mieszkali na 30 lat, szcz?™?›liwe ??ycie razem. Nigdy nie by?‚em w Polsce, niestety. W 2010 roku moja babcia zmar?‚a. Polski dziadek w 2009 roku. I korzysta?‡ z t?‚umacza napisa?‡ list. Mam nadziej?™, ??e rozumiesz, co pisz?™. Mam wielk?… ch?™?‡ do zapoznania si?™ z tob?…. Kilka s?‚??w o mojej osobowo?›ci. Nazywam si?™ Katya. Melissa - m??j nick, wymy?›lony przez serwis randkowy. Mam 27 lat, mieszkam sam. Wynaj?…?‚em mieszkanie typu studio w moim mie?›cie. Rodzice, mieszkaj?… w pobli??u. Mieszkam w Kineshma, regionu Iwanowo. Pracuj?™ w dziale logistyki przedsi?™biorstwa przemys?‚owego. Mam wiele zainteresowa?„ i preferencji. Ale powiem ci p????niej, je?›li jeste?› zainteresowany. To jest bardzo trudne do pracy, czasem pracy na weekendy. Nie jestem pracoholikiem, ale by?‚oby lepiej, w finansach, musz?™ pracowa?‡ siedem dni w tygodniu :) Lubi?™ pi?‡ kaw?™ rano, jazda konna, pi?™kne krajobrazy i dobra muzyka na relaks! Teraz to nie ma sensu o tym m??wi?‡ w szczeg???‚ach. Mo??liwe jest, ??e nie b?™dzie ??adnej odpowiedzi na ten list. Czy rozumiesz? Chcia?‚bym opowiedzie?‡ o moim ??yciu. Tylko je?›li jeste?› zainteresowany. Wy?›l?™ ci kilka zdj?™?‡. Micha?‚, moja pro?›ba do was. Czy mo??ecie mi wys?‚a?‡ kilka swoich zdj?™?‡? Wiem, ??e ostatnio zarejestrowany na stronie "Sympatia". Jaki jest cel? Co ci?™ tu sprowadzi?‚? My?›l?™, ??e jest wiele dziewczyn w Polsce, dlaczego szukasz w Internecie? Jaki rodzaj relacji preferujesz? Jaka jest pogoda teraz w Polsce? Jestem ciekaw, aby wiedzie?‡ wszystko o tobie. Je??eli nie jeste?› mn?… zainteresowany, napisz do mnie kr??tki list. Czekam na wasze listy. Bye. Katya
Commentary of our visitor(s)

Date: 2016-02-20 | Name: YN | Email: hidden
ze mna pisze teraz ale temat kasy zero tematu

If you know the scammer, you can send a comment too. Need to submit all fields

Code
Enter (lowercase) code:


Our site is a free access website where any visitor can make a scam check or leave a comment about a person (possibly a russian dating scammer) whom the visitor got acquainted with through the online dating agency.
  The veracity of the comment is left to the person's conscience and is a result of his personal experience in the Internet. The administration of this website cannot be held responsible for the information posted by its users (name of a russian scammer, photo of a dating scammer, telephone number of a scammer, etc.) and does not enter into correspondence with the people involved (you may comment on the posted information), does not clarify points at issue, cannot appear as a representative of a user in organizations or institutions.
  We hope that you understand and support our intention to make acquaintances (that could be probably made through the more and more popular Online dating Agencies) easier, safer and of a better quality.