Ekaterina Ivanova from Dzerzhinsk a Russian scammer? ScamCheck dating scammer.

Is Ekaterina Ivanova the Russian scammer?
She appeared in our database from 2016-09-02 , financial damage US $ 250

Rating:rating Voted:0

Preview all photos of this scammer, which we have. After clicking on the photo, you will be redirected to Google Images for check Russian scammers photos in the other places. Maybe the photo was stolen in social networks.
russian dating scammer Ekaterina Ivanova`s photo russian dating scammer Ekaterina Ivanova`s photo
Is she the russian scammer? All known names (aliases) of this scammer, which we have!
Ekaterina Ivanova
Is she the russian scammer? We known where she lives!
Dzerzhinsk
Is she the russian scammer? All known e'mail of this scammer, which we have!
ivanova.katy01@gmail.com
Where you can to Spot and Meet Russian Dating Scammer (site(s), appplication(s))

Is she the russian scammer? For receive your money, she used this Bank Account
No info
Is she the russian scammer? All known phone numbers (usernames on Skype, WhatsApp etc) of this scammer, which we have!

Is She the russian scammer? All known additional details of this scammer, which we have. If we have a text of scammer's letter(s), it'll be remark in this color.

Scams on polishhearths.co.uk

By chcia?‚am lepiej pozna?‡ ciebie, napisz mi wi?™cej o si?™. Opowiem o si?™ i tom dlaczego szukam m?™??czyzny za granic?…. Karol, Wiele m?™??czyzn w Rosji chc?… od kobiety tylko jednego... Im jest potrzebny tylko seks.... Tak, seks to pi?™knie, je?›li partnerzy lubi?… jeden jednego. Lecz nie ten najwa??niejszy. Chc?™ znale???‡ cz?‚owieka, kt??ry b?™dzie troszczy?‚ si?™ o mnie i lubi mnie tak?… kt??ra jestem... Kt??ry b?™dzie lubi?‚ moj?… godno?›?‡ i usterki. Kt??ry b?™dzie lubi?‚ nie tylko moje cia?‚o, ale i dusz?™. my?›l?™, ??e chcesz dowiedzie?‡ si?™ o mnie bardzo du??o ??e. tak i my?›la?‚am, ??e przeczytasz m??j list i odpowiesz mi . mo??e by?‡ to i jest los, ??e z tob?… spotkali?›my si?™ w tym ogromnym ?›wiecie. Uwa??am, dla mi?‚uj?…cych serc nie istnieje przeszk??d. I odleg?‚o?›?‡ tak samo nie ma ??adnego znaczenia. Ci ciekawie, sk?…d znam polski? Ja nie kiedy nie by?‚a w Polsce. mieli?›my s?…siad??w z Polski. ich rodzina przyjecha?‚a do Rosji w 1992 roku. by?‚a dziewczynka w rodzinie Agnieszka. Ona nie zna?‚a rosyjski, a nie zna?‚am polski. du??o czasu przeprowadzali?›my razem. uczy?‚am jej Rosjaninowi, i troch?™ sama uczy?‚a polski. du??o ??e zapomnia?‚a, lecz tw??j list czytam bez problem??w, a pisz?™ ci przez t?‚umacz. na ??al, ta rodzina pojecha?‚a do innego miasta po roku kilku czas??w. i utraci?‚am kontakt z t?… dziewczynk?…. Opr??cz polskiego znam j?™zyk Angielski, studiowa?‚am jego w szkole i instytucie. Mog?™ m??wi?‡ i rozumie?‡ po angielski. Mo??esz m??wi?‡ z mn?… na polskim. opowiem ci o moim mie?›cie. miasto Dzerzhinsk znajduje si?™ na terytorium Nizhegorodskaya oblast'. moje miasto jest niewielkie i tu ??yj?… w przybli??eniu 200 000 os??b. Teraz opowiem troch?™ o si?™. m??j wzrost 165 centymetr??w. wysokim wzrostem nie mog?™ pochlubi?‡ si?™. za wszystkie lata mojego ??ycia du??o ??e zobaczy?‚am i du??o ??e zakosztowa?‚a. by?‚y i dobre momenty w ??yciu i jeszcze by?‚y z?‚e. zawsze my?›l?™, jak optymista! latem biegam na ulicy, a w zimie chodz?™ na sal?™ trena??er 3 razy do tygodnia. Lubi?™, kiedy moja figura jest pi?™kna i jeszcze sport pomaga mi zawsze by?‡ rze?›ka. Lubisz sport? Kt??ry rodzaj sportu ci najbardziej podchodzi? ja ju?? zdaje si?™ pisa?‚a ci, ??e pracuj?™ ksi?™gowym w budowlanej kompanii. do tego pracowa?‚am w spo??ywczym sklepie. U mnie edukacja 11 klas w szkole. po szkole uko?„czy?‚am instytut. ??yjemy w r????nych krajach, i na pewno ci trudno zrozumie?‡ wszystko, ??e pisz?™? mog?™ pisa?‡ ci o si?™ bardzo du??o i gotowa ca?‚y dzie?„ tym zajmowa?‡ si?™. ty te?? prosi pisz mi o si?™. i odpowiadaj na wszystkie moje pytania. Odprawiam ci swoje foto. Spodziewam si?™ otrzyma?‡ twoje nowe foto w odpowiedzi. Spodziewam si?™ ??e potrafi?™ pisa?‡ ci dziennie. no na tym uko?„cz?™ m??j list.
Commentary of our visitor(s)

If you know the scammer, you can send a comment too. Need to submit all fields

Code
Enter (lowercase) code:


Our site is a free access website where any visitor can make a scam check or leave a comment about a person (possibly a russian dating scammer) whom the visitor got acquainted with through the online dating agency.
  The veracity of the comment is left to the person's conscience and is a result of his personal experience in the Internet. The administration of this website cannot be held responsible for the information posted by its users (name of a russian scammer, photo of a dating scammer, telephone number of a scammer, etc.) and does not enter into correspondence with the people involved (you may comment on the posted information), does not clarify points at issue, cannot appear as a representative of a user in organizations or institutions.
  We hope that you understand and support our intention to make acquaintances (that could be probably made through the more and more popular Online dating Agencies) easier, safer and of a better quality.