Ekaterina Kazakova from Penza a Russian scammer? ScamCheck dating scammer.

Is Ekaterina Kazakova the Russian scammer?
She appeared in our database from 2019-01-01 , financial damage US $ 8650

Rating:rating Voted:0

Preview all photos of this scammer, which we have. After clicking on the photo, you will be redirected to Google Images for check Russian scammers photos in the other places. Maybe the photo was stolen in social networks.
russian dating scammer Ekaterina Kazakova`s photo russian dating scammer Ekaterina Kazakova`s photo russian dating scammer Ekaterina Kazakova`s photo russian dating scammer Ekaterina Kazakova`s photo
Is she the russian scammer? All known names (aliases) of this scammer, which we have!
Ekaterina Kazakova
Is she the russian scammer? We known where she lives!
Penza
Is she the russian scammer? All known e'mail of this scammer, which we have!
bercylewa2@gmail.com
Where you can to Spot and Meet Russian Dating Scammer (site(s), appplication(s))

Is she the russian scammer? For receive your money, she used this Bank Account
No info
Is she the russian scammer? All known phone numbers (usernames on Skype, WhatsApp etc) of this scammer, which we have!

Is She the russian scammer? All known additional details of this scammer, which we have. If we have a text of scammer's letter(s), it'll be remark in this color.

Shit, I send 8650$ for her

Witam moja mi?‚o?›?‡ Jarek! M??j drogi, wstyd mi pisa?‡ ten list do ciebie. Wiem, ??e bardzo mocno ci?™ zawiod?‚am. Wiem, ??e ju?? nie ufasz mi, w?…tpisz we mnie. Bardzo mi wstyd przed tob?…. Wybacz mi, prosz?™. Przepraszam, ??e nie mog?‚am przyjecha?‡ do ciebie wczoraj. Chocia?? ja bardzo chcia?‚am tego, bardzo d?‚ugo czeka?‚am na ten dzie?„ - dzie?„ naszego spotkania. Moja wina przed tob?…. Ja to wiem. Bo bardzo zbyt wiele problem??w spad?‚y na nas podczas mojej podr????y do USA. Nie wiedzia?‚am, ??e to b?™dzie tak trudne, trudne, i trzeba b?™dzie tak du??o pieni?™dzy. Gdybym wiedzia?‚a ??e tak b?™dzie to bym nie sta?‚a si?™ prosi?‡ ci?™, by?› mi pom??c z pieni?™dzmi na wyjazd, dla kredytu w celu uzyskania wizy. Czuj?™ si?™ okropnie, ??e zawiod?‚a ci?™, mojego ukochanego. Jestem ju?? w domu, przylecia?‚a z powrotem do Penza. Nie mog?‚am pozosta?‡ w Moskwie przez d?‚ugi czas bez pieni?™dzy. Ukradziono mi torb?™ z pieni?™dzmi. Dzi?™ki Bogu, ??e w kieszeni mia?‚am 5000 rubli, i to wystarczy?‚o aby przylecie?‡ z powrotem do domu. Kiedy opowiedzia?‚am rodzicom co si?™ sta?‚o ze mn?… wczoraj, byli przera??eni i w szoku. S?… one bardzo martwi si?™ o mnie. Gdyby wczoraj ten facet sprawi?‚ mi b??l, uczyni?‚ mnie kalek?…, albo jeszcze gorzej mnie zabi?‚? Nie mog?™ nawet my?›le?‡ o tym, co wtedy by si?™ sta?‚o z tob?…. Czuj?™ si?™ okropnie. Nie chc?™ ??y?‡, chc?™ umrze?‡. Wiem, ??e czeka?‚e?› na mnie wczoraj, ju?? przygotowa?‚ si?™ do naszego spotkania, kupi?‚em kwiaty, misia. Wiesz, jak ja bardzo chcia?‚am by?‡ z tob?… wczoraj. Gdyby nie ten tragiczny wypadek, to ja bym przylecia?‚a do ciebie wczoraj. Dlaczego wszyscy tak strasznie si?™ sk?‚ada, dlaczego tak wiele problem??w spad?‚y na nas. Nie wiem, dlaczego los jest tak okrutny z nami. Moja mi?‚o?›?‡, nie mog?™ przyjecha?‡ do ciebie w USA bez tych 2700 dolar??w. Ja musz?™ mie?‡ te pieni?…dze przy sobie. Bo mnie b?™d?… pyta?‡ jak b?™d?™ ??y?‡ tam bez pieni?™dzy, kto zapewni mnie? Ja nie mam w USA krewnych, przyjaci???‚. Nawet je?›li powiem, ??e b?™d?™ mieszka?‡ u Roman, to nie uwierz?… w moje s?‚owa. Zapytaj?… kim jest Roman, tw??j cz?‚onek rodziny krewny? Co im powiem? Powiem to cz?‚owiek, kt??rego nigdy nie widzia?‚am? Bardzo mi przykro, ??e trudno ci zrozumie?‡, dlaczego nie mog?™ lata?‡ do USA bez tych 2700 dolar??w. Nie wiem, co teraz zrobi?‡. Nie mam ju?? si?‚y, ??eby my?›le?‡ o tym jak znale???‡ te 2700 dolar??w. Mam nadzieje ??e policja znajdzie tego z?‚odzieja. Jestem bardzo zm?™czona, psychicznie i fizycznie. Teraz ju?? wiem, ??e wi?™cej nie mog?™ liczy?‡ na ciebie. I twoje w?…tpliwo?›ci, nieufno?›?‡ sprawiaj?…, ??e czuj?™ si?™ jeszcze gorzej. Nie chc?™ ci?™ straci?‡. Kocham ci?™ bardzo. Ja wiem, ??e ty te?? mnie kochasz. Przesy?‚am ci kopi?™ mojego dowodu osobistego, ??eby?› wiedzia?‚, ??e jestem prawdziwa, i ??e nigdy nie zawiedzie ci?™. Przepraszam jeszcze raz za wszystko. Przepraszam za te wszystkie problemy. Przepraszam, ??e nie mog?‚am przylecie?‡ do ciebie wczoraj. Licz?™ na twoje zrozumienie. Gdybym mog?‚a, to przylecia?‚a do ciebie. Ale u mnie nie by?‚o takiej mo??liwo?›ci. Nie mog?™ z?‚ama?‡ wszystkie te zasady i prawa. Czuj?™ si?™ jak p?‚ytkie b?‚?…d, kurczak, karaluch, kt??ry nie mo??e nic zrobi?‡. U mnie stres teraz. Moja g?‚owa nie my?›li i nie wiem co dalej robi?‡. Ze smutkiem i b??lem w sercu Ekaterina
Commentary of our visitor(s)

If you know the scammer, you can send a comment too. Need to submit all fields

Code
Enter (lowercase) code:


Our site is a free access website where any visitor can make a scam check or leave a comment about a person (possibly a russian dating scammer) whom the visitor got acquainted with through the online dating agency.
  The veracity of the comment is left to the person's conscience and is a result of his personal experience in the Internet. The administration of this website cannot be held responsible for the information posted by its users (name of a russian scammer, photo of a dating scammer, telephone number of a scammer, etc.) and does not enter into correspondence with the people involved (you may comment on the posted information), does not clarify points at issue, cannot appear as a representative of a user in organizations or institutions.
  We hope that you understand and support our intention to make acquaintances (that could be probably made through the more and more popular Online dating Agencies) easier, safer and of a better quality.