Elena Slinkina from Serdobsk a Russian scammer? ScamCheck dating scammer.

Is Elena Slinkina the Russian scammer?
She appeared in our database from 2019-03-20 , financial damage US $ 250

Rating:rating Voted:0

Preview all photos of this scammer, which we have. After clicking on the photo, you will be redirected to Google Images for check Russian scammers photos in the other places. Maybe the photo was stolen in social networks.
russian dating scammer Elena Slinkina`s photo russian dating scammer Elena Slinkina`s photo russian dating scammer Elena Slinkina`s photo russian dating scammer Elena Slinkina`s photo
Is she the russian scammer? All known names (aliases) of this scammer, which we have!
Elena Slinkina
Is she the russian scammer? We known where she lives!
Serdobsk
Is she the russian scammer? All known e'mail of this scammer, which we have!
devalenna@gmail.com
Where you can to Spot and Meet Russian Dating Scammer (site(s), appplication(s))

Is she the russian scammer? For receive your money, she used this Bank Account
No info
Is she the russian scammer? All known phone numbers (usernames on Skype, WhatsApp etc) of this scammer, which we have!

Is She the russian scammer? All known additional details of this scammer, which we have. If we have a text of scammer's letter(s), it'll be remark in this color.

Elena Gennadevna Slinkina skontaktowa?a si? ze mn? po raz pierwszy na E-darling 4-01-2019 i szybko chcia?a przej?? na kontakt mailowy.Wysy?a?a -jak si? p??zniej okaza?o wcze?niej przygotowane listy i widzia?em,??e wysy?a?a je do kilku jeszcze innych m???czyzn .Szybko si? ,zakocha?a' i chcia?a jak najszybciej przyjecha? wi?c poprosi?a o 10000 rubli na wyrobienie dokument??w.Gdy ju?? mia?a wyrobione dokumenty to nagle przys?a?a wiadomo?? ,??e nie mo??e teraz jeszcze przyjecha? bo zawali? si? jej dach w budynku w kt??rym mieszka razem z rodzicami.Poprosi?a w zwi?zku z tym o przys?anie 20000 rubli aby zacz?? remont dachu-reszt? mia?a pom??c jej rodzina.Okaza?o si?,??? rodzina nie da?a wiele wi?c poprosi?a mnie o kolejne 55000 rubli,ale tym razem nie wys?a?em pieni?dzy bo podejrzewa?em oszustwo.Wpisuj?c w Google adres elenakaty84@gmail.com lub devalenna@gmail.com wy?wietla?a si? informacja ,??e jest to potwierdzony oszust,wtedy by?em pewien ,??e trafi?em na oszusta i od tej pory kontakt z ni? urwa? si? i jest przerwa do dzisiaj.Oszust wys?a? mi bardzo du??o zdj?? i informacje ,??e jest pracownikiem s?du w Serdobsku-wys?a?a nawet zdj?cie razem ze wszystkimi pracownikami s?du,zdj?cia z m?odo??i ,z rodzicami i rodzin?,skan dowodu osobistego i paszportu.Pieni?dze wysy?a?em za po?rednictwem Azimo i odbiera?a je zaraz na drugi dzie? rano.

Witaj moja droga ..... Jak twoje zdrowie i samopoczucie........ Mam nadziej?,??e moja rodzina i ja w niedalekiej przysz?o?ci rozwi???emy problem naprawy dachu.Je?li mo??esz pom??c to b?d? ci bardzo wdzi?czny.Teraz potrzebujemy jeszcze 55000 rubli na napraw? dachu.Rozumiem ,??e to du??o i nie wiem jak na to zareagujesz..... Najta?sza naprawa dachu wyniesie 90000 rubli ,tak oszacowa?a firma...Teraz mamy 35000 rubli razem z twoimi 30000 rubli wi?c brakuje jeszcze 55000 rubli aby rozpocz?? prace....
Commentary of our visitor(s)

If you know the scammer, you can send a comment too. Need to submit all fields

Code
Enter (lowercase) code:


Our site is a free access website where any visitor can make a scam check or leave a comment about a person (possibly a russian dating scammer) whom the visitor got acquainted with through the online dating agency.
  The veracity of the comment is left to the person's conscience and is a result of his personal experience in the Internet. The administration of this website cannot be held responsible for the information posted by its users (name of a russian scammer, photo of a dating scammer, telephone number of a scammer, etc.) and does not enter into correspondence with the people involved (you may comment on the posted information), does not clarify points at issue, cannot appear as a representative of a user in organizations or institutions.
  We hope that you understand and support our intention to make acquaintances (that could be probably made through the more and more popular Online dating Agencies) easier, safer and of a better quality.